Žádost o hypotéku: Které faktory nejvíce ovlivňují vaši bonitu

časopis

Banky se při schvalování hypoték přidržují své vlastní metodiky. Každá žádost však může být posouzena individuálně. V takovém případě hraje klíčovou roli kromě zabezpečení i bonita. Tu ovlivňuje několik faktorů, na jejichž základě se banka rozhodne, zda danou žádost schválí.

Co je bonita a proč se sleduje při schvalování úvěrů?
V ekonomické terminologii je bonita definována jako nástroj pro vyjádření kvality, resp. dobrého jména. Týká se to zejména firem, jejichž bonita určuje, zda jsou důvěryhodné a zda mají dobrou pověst. Stejný princip sledují při schvalování úvěrů i banky. Čím má klient lepší bonitu, tím je jeho schopnost splatit hypotéku považována za vyšší. Pro banku se tak stává důvěryhodnějším, což otevírá prostor pro kladné posouzení žádosti.

5 nejvíce sledovaných faktorů ovlivňujících bonitu:

  1. Zaměstnání – Pro banku není až tak důležité, jakou práci žadatel vykonává, spíše to, zda existuje předpoklad dlouhodobého setrvání v daném pracovním poměru. Poskytovatelé totiž nabývají větší jistoty, pokud má žadatel stabilní práci, což zvyšuje šanci, že hypotéku bude schopen splatit.
  2. Výše ​​příjmu – Se zaměstnáním souvisí i další z nejvíce sledovaných faktorů. Tím je výše příjmu, která musí být dostačující k tomu, aby z něj žadatel bez problémů zaplatil každéměsíční splátku.Vzhledem k tomu mají výhodu žadatelé, jejichž příjem je stabilní v průběhu celého roku, nejen ve vybraných sezónách.
  3. Měsíční výdaje – Žadatelé s nižším příjmem mohou mít v některých případech vyšší bonitu než lépe vydělávající klienti. Důvodem bývají nižší výdaje as tím související vyšší rezerva, kterou tito klienti disponují. Po zpřísňování podmínek na hypotrhu se výše rezervy zbývající po odečtení všech splátek od příjmu stala ještě více sledovaným kritériem.
  4. Majetkové poměry – Pokud klient vlastní nemovitý majetek, nižší bonita ovlivněná výše uvedenými faktory nemusí být problémem. Pokud poskytovateli prokáže schopnost ručit dostatečnou jistotou, schválení hypotéky by nemělo nic bránit. Plusem je zejména vlastnictví lukrativní nemovitosti, jejíž cena je vyšší než hodnota poskytnutého úvěru.
  5. Úvěrová historie – Klientova platební disciplína je pro banku nejdůležitější. Obzvlášť to platí u klientů, kterým již byl v minulosti poskytnut úvěr. Každá banka tak automaticky nahlíží do úvěrových registrů, kde se zaznamenávají všechna prodlení nebo vynechání splátek. Jakýkoliv negativní záznam může vést k zamítnutí žádosti.

Možnosti, jak zvýšit bonitu a šanci na získání úvěru:

  • u všech úvěrů uhrazujte splátky včas
  • snažte se udržet stabilní a pravidelný příjem
  • snažte se tvořit co nejvyšší finanční rezervu
  • omezte zbytečné finanční náklady na život
  • zajistěte si ručitele s co nejvyšší bonitou

Nižší bonita není důvodem nezkusit požádat banku o hypoteční úvěr. Vzhledem k individuálnímu přístupu k posuzování žádostí mají šanci získat peníze i klienti s nižším příjmem či s menší finanční rezervou.

- Reklama -finance
- Reklama -pr článek

Redakce doporučuje

Články autora